Nieuws | Te gast in een webinar van het Centrum Seksueel Geweld | Jeffrey Dral arrow-left-lightarrow-leftarrow-right-lightarrow-rightarrow-thin-left arrow-thin-right browser-search cup heart indicator laptop layers layout-4boxes layout-sideleft nav paintbucket pencil-ruler phone picture play video sign drawing_portrait_jeff_1
Terug

Jeffrey Dral te gast in een webinar van het Centrum Seksueel Geweld

22 april 2024

Te gast in een webinar van het Centrum Seksueel Geweld

Vandaag was ik te gast tijdens het webinar 'Seksueel Misbruik bij Jongens en Mannen', georganiseerd door het Centrum Seksueel Geweld. Dit webinar was gratis en voor iedereen toegankelijk en trok vooral professionals uit de (mentale) gezondheidszorg aan.

Het feit dat jongens en mannen ook slachtoffer kunnen worden van seksueel geweld is voor veel mensen een taboe. Er heerst een stereotype beeld dat mannen plegers zijn, geen slachtoffers. Men denkt vaak: 'mannen zijn sterk, kunnen voor zichzelf opkomen en laten zich niet misbruiken'. Dit onjuiste beeld zorgt ervoor dat mannen die seksueel geweld meemaken, meer schaamte en schuldgevoelens ervaren dan vrouwelijke slachtoffers, wat het moeilijk maakt voor hen om hulp te zoeken. Dit is schrijnend omdat jongens en mannen hierdoor vaak meer kans hebben op het ontwikkelen van een posttraumatische stressstoornis dan vrouwen. Het Centrum Seksueel Geweld hoopt hier verandering in te brengen door meer aandacht en communicatie over mannelijke slachtoffers. Dit webinar was een kick-off voor een themamaand binnen het Centrum Seksueel Geweld.

Het programma bood een waardevolle mix van informatie en persoonlijke verhalen:

1. Mini-college van Klinisch Psycholoog Iva Bicanic: Iva Bicanic opende het webinar met een verhelderend mini-college. Haar expertise en inzicht boden een stevige basis voor het begrijpen van de complexe problematiek rondom seksueel misbruik bij jongens en mannen.

2. Interview over mijn boek 'Liegen zul je': Vervolgens interviewde Iva mij over mijn boek en mijn persoonlijke ervaringen tijdens en na het misbruik dat ik heb meegemaakt. Het was een fijn en open gesprek waarin we de diepte konden opzoeken. Iva stelde prikkelende vragen en gaf me de ruimte om mijn verhaal te delen, wat leidde tot een betekenisvolle uitwisseling.

3. Presentatie van Leon Knoops over chemseks: Tot slot gaf Leon Knoops een presentatie over chemseks. Hij sprak over seks onder invloed van drugs, een probleem dat onder bepaalde groepen steeds groter lijkt te worden en waarbij seksuele grenzen vervagen. Zijn presentatie bood belangrijke inzichten en zette aan tot nadenken over deze zorgwekkende trend.

Helaas is het webinar niet opgenomen en kan het dus niet worden teruggekeken. Desondanks was het een waardevolle en leerzame ervaring voor iedereen die aanwezig was. Ik ben dankbaar dat ik er deel van mocht zijn, dat ik fijne reacties mocht ontvangen van de aanwezigen, en voor de inzet van het CSG op dit belangrijke onderwerp.

Lieve groet,
- Jeffrey

Copyright © 2024 Jeffrey Dral