Verwijzingen | Jeffrey Dral arrow-left-lightarrow-leftarrow-right-lightarrow-rightarrow-thin-left arrow-thin-right browser-search cup heart indicator laptop layers layout-4boxes layout-sideleft nav paintbucket pencil-ruler phone picture play video sign drawing_portrait_jeff_1

VerwijzingenHulpverlening

Hier vind je informatie over hulpverleningsinstanties en organisaties die slachtoffers van seksueel geweld ondersteunen.

Centrum Seksueel Geweld

Een landelijk netwerk van centra waar slachtoffers van seksueel geweld 24/7 terecht kunnen voor hulp en ondersteuning.

Bezoek de website

Hulplijn Seksueel Misbruik

Ben je slachtoffer geworden van aanranding of zelfs verkrachting? Als je hulp of advies wilt, kun je bellen met de Hulplijn Seksueel Misbruik.

Bel: 0900 9999 001 | Bezoek de website

De Kindertelefoon

De Kindertelefoon is er voor alle kinderen en jongeren van 8 tot 18 jaar die in vertrouwen willen praten over álles wat ze bezighoudt. Bellen is gratis. Als je belt hoef je je naam niet te noemen en het telefoonnummer verschijnt ook niet op de telefonrekening van je ouders.

Bezoek de website

Slachtofferhulp Nederland

Een organisatie die slachtoffers van misdrijven ondersteunt, waaronder slachtoffers van seksueel geweld.

Bezoek de website

Politie

De officiële website van de Nederlandse politie met informatie over de organisatie, nieuws, politiebureaus, wijkagenten, opsporing en tips. Er is ook veel informatie over seksueel geweld en het proces van aangifte doen te vinden. De politie kan je helpen.

Bezoek de website

Roze in Blauw

Een netwerk van de Nederlandse politie dat zich inzet voor de belangen van de LHBTI+ gemeenschap.

Bezoek de website

The Safe Space Club

The Safe Space Club biedt begeleiding en hulp voor slachtoffers van seksueel geweld vanuit ervaringsdeskundigheid.

Bezoek de website

Expertise Centrum Seksuologie

Expertise Centrum Seksuologie biedt diagnostiek behandeling voor personen die seksueel trauma hebben meegemaakt. Ze werken daarin samen met het Centrum Seksueel Geweld en bieden onder andere EMDR, cognitieve gedragstherapie, systeemtherapie en psychotherapie. Binnen de behandeling is expliciet aandacht voor het herstel van seksueel plezier en genot.

Bezoek de website

ARQ Centrum '45

Een landelijke expertisecentrum voor diagnostiek en behandeling van mensen met complexe psychotraumaklachten (zoals PTSS). Gespecialiseerde behandelaars helpen mensen en hun naasten zoveel mogelijk te herstellen. Voorop staat dat de kwaliteit van hun leven merkbaar verbetert.

Bezoek de website

Juridische bijstand

Hier vind je informatie over instanties die slachtoffers kunnen helpen bij juridische procedures, zoals aangifte doen bij de politie en het aanvragen van een schadevergoeding.

Juridisch Loket

Het Juridisch Loket geeft gratis juridisch advies aan personen met een laag inkomen en weinig vermogen. De adviezen liggen op alle rechtsgebieden.

Bezoek de website

Langsz

Een netwerk van advocaten die zich inzetten voor de belangen van slachtoffers van seksueel geweld en ander geweld.

Bezoek de website

Voorlichting

Hier vind je informatie over instanties die voorlichting geven over seksueel geweld en preventie daarvan, zoals scholen en andere educatieve instellingen.

MenAsWell

Menaswell zet zich in voor mannen, trans personen en mensen die zich als non-binair identificeren die seksueel geweld hebben meegemaakt. Op de website kun je terecht voor informatie over seksueel geweld. Je kunt er ook verhalen van slachtoffers lezen.

Bezoek de website

Rutgers

Een organisatie die voorlichting geeft over seksualiteit en seksueel geweld, en zich inzet voor seksuele gezondheid en gelijke rechten.

Bezoek de website

Stichting School en Veiligheid

Een organisatie die scholen ondersteunt bij het creëren van een veilige leeromgeving, waaronder het voorkomen en aanpakken van seksueel geweld.

Bezoek de website

Wij zijn M

Wij zijn M is een stichting die het taboe rondom seksueel misbruik wil doorbreken.

Bezoek de website

Ondersteuning voor ouders en naasten

Hier vind je informatie over instanties die specifieke ondersteuning bieden aan ouders en naasten van slachtoffers van seksueel geweld, zoals informatie over hoe zij hun kind of naaste kunnen ondersteunen.

De Oudertelefoon

De Oudertelefoon biedt iedere opvoeder ondersteuning en een luisterend oor.

Bezoek de website

Slachtofferwijzer

Je vindt hier algemene informatie en een overzicht van hulpverlenende organisaties.

Bezoek de website

Financiële ondersteuning

Hier vind je informatie over instanties die slachtoffers kunnen ondersteunen bij het verkrijgen van financiële middelen, bijvoorbeeld voor medische kosten of juridische bijstand.

Schadefonds Geweldsmisdrijven

Een fonds dat financiële ondersteuning biedt aan slachtoffers van geweldsmisdrijven, waaronder seksueel geweld.

Bezoek de website

Copyright © 2024 Jeffrey Dral